VidyaSagar Login
Login Name:
Password:
Library's Email Id:  
Message:
  


विद्यासागर सॉफ्टवेअरसंबंधी माहिती घेण्या-देण्यासाठी कोणीही व्यक्ती आपल्याकडे आल्यास ईझी अँड युजफूल कंपनीला त्वरीत माहिती कळवावी.
ईझी अँड युजफूल कंपनीकडून अशी कोणतीही व्यक्ती पाठवली जात नाही. अनोळखी व अनाधिकृत व्यक्तीला सॉफ्टवेअर दाखवू नये व हाताळण्यास देऊ नये.
काही महाविद्यालयांमध्ये असा प्रकार घडल्याचे आढळले आहे. विद्यासागर सॉफ्टवेअरमधील सर्व डेटाची जबाबदारी संबंधित ग्रंथालयाची असते.
कोणत्याही प्रकारे चुकीचा डेटा बदल व नुकसान झाल्यास ईझी अँड युजफूल कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.

Website developed by: Easy and Useful, India. E-mail: easyanduseful@gmail.com (c)All rights reserved.
Best viewed with Google Chrome / Mozilla Firefox with minimum resolution of 1024x768 pixels.